Граф на Сходността в Гласуванията на Депутати

Визуализациите по-долу показват до колко стила на гласуване на различни депутати си съвпада. Колкото по-често двама депутата гласуват по сходен начин, толкова по-силна е връзката в диаграмата и обратно, колко по-често гласовете им си противоречат, толкова по-слаба е връзката.

Депутатите, които не са свързани с никого в графиката, най-вероятно са отсъствали прекалено често или са били част от парламента само за кратко време.

Генерирането на графиката е базирано на методологията описана в Inferring Community Structure from Voting Data by Nearest Neighbor Information от Aleksandar A. Makelov и Arpon P. Raksit, студенти в Harvard University.