Полезни Връзки и Източници на Данни

Официалния сайт на Народното Събрание
Повечето данни на нашия сайт са извлечени от официалния сайт на парламента.
Отворен Парламент
Блог с интересни статии относно парламента. Имат и база данни с информация за депутатите, подобна на нашата, но не покриват заседанията, отсъствията и гласовете им. За сметка на това представят данни за предложените законопроекти.
Отворени данни от г-н Юруков
Г-н Юруков е активист за "отворени данни", който поддържа голям брой бази от сортирани и почистени данни. Един от подпроектите му parliament.yurukov.net е подобен на нашата база данни, но изглежда не е поддържан последните няколко месеца (когато имаше промени в официалния сайт на парламента). Във всеки случай предложените там данни са в суров вид (без визуализации) и не са почистени от грешки в официалния сайт на парламента, но покриват по-голяма част от дейността на Народното Събраниие от колкото ние.