АХМЕД ДЕМИР ДОГАН

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 0%
 • Отсъствия: 99%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 99%
 • Съгласие с мнозинството: 0% (73%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (26%)
 • Съгласие с партията: 0% (100%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 0% (0%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АХМЕД ДЕМИР ДОГАН през годините.
Регистрации на АХМЕД ДЕМИР ДОГАН.
Гласове на АХМЕД ДЕМИР ДОГАН (сравнение с мнозинството).
Гласове на АХМЕД ДЕМИР ДОГАН (сравнение с позицията на партията).