АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 79%
 • Отсъствия: 16%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 84%
 • Съгласие с мнозинството: 7% (46%)
 • Противоречие на мнозинството: 4% (29%)
 • Съгласие с партията: 11% (75%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (23%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ през годините.
Регистрации на АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ.
Гласове на АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ (сравнение с позицията на партията).