АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 83%
 • Отсъствия: 14%
 • Ръчно дописани: 2%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 26%
 • Съгласие с мнозинството: 69% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 70% (95%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ през годините.
Регистрации на АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ.
Гласове на АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ (сравнение с позицията на партията).