АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 122
 • Присъствия: 64%
 • Отсъствия: 27%
 • Ръчно дописани: 7%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 5597
 • Отсъствия: 21%
 • Съгласие с мнозинството: 72% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 73% (92%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 5% (6%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ през годините.
Регистрации на АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ.
Гласове на АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ (сравнение с позицията на партията).