АРИФ САМИ АГУШ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 54%
 • Отсъствия: 34%
 • Ръчно дописани: 11%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 82%
 • Съгласие с мнозинството: 10% (62%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (17%)
 • Съгласие с партията: 13% (78%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (20%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АРИФ САМИ АГУШ през годините.
Регистрации на АРИФ САМИ АГУШ.
Гласове на АРИФ САМИ АГУШ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АРИФ САМИ АГУШ (сравнение с позицията на партията).