АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 42%
 • Отсъствия: 30%
 • Ръчно дописани: 27%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 87%
 • Съгласие с мнозинството: 4% (38%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (30%)
 • Съгласие с партията: 8% (67%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (30%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ през годините.
Регистрации на АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ.
Гласове на АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ (сравнение с позицията на партията).