АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 460
 • Присъствия: 64%
 • Отсъствия: 31%
 • Ръчно дописани: 4%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18629
 • Отсъствия: 39%
 • Съгласие с мнозинството: 55% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 55% (91%)
 • Противоречие на партията: 1% (1%)
 • Въздържал се: 3% (6%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ през годините.
Регистрации на АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ.
Гласове на АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ (сравнение с позицията на партията).