АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: РЗС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 69
 • Присъствия: 33%
 • Отсъствия: 57%
 • Ръчно дописани: 8%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 2236
 • Отсъствия: 81%
 • Съгласие с мнозинството: 14% (81%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (7%)
 • Съгласие с партията: 15% (87%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (10%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ през годините.
Регистрации на АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ.
Гласове на АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ (сравнение с позицията на партията).