АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 282
 • Присъствия: 30%
 • Отсъствия: 57%
 • Ръчно дописани: 11%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 11212
 • Отсъствия: 59%
 • Съгласие с мнозинството: 37% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 37% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ през годините.
Регистрации на АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ.
Гласове на АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ (сравнение с позицията на партията).