БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 87%
 • Отсъствия: 10%
 • Ръчно дописани: 2%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 67%
 • Съгласие с мнозинството: 17% (55%)
 • Противоречие на мнозинството: 6% (18%)
 • Съгласие с партията: 23% (73%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 8% (25%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ през годините.
Регистрации на БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ.
Гласове на БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ (сравнение с мнозинството).
Гласове на БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ (сравнение с позицията на партията).