БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 25
 • Присъствия: 96%
 • Отсъствия: 4%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 605
 • Отсъствия: 52%
 • Съгласие с мнозинството: 38% (80%)
 • Противоречие на мнозинството: 7% (15%)
 • Съгласие с партията: 45% (95%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ през годините.
Регистрации на БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ.
Гласове на БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ (сравнение с позицията на партията).