БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 33%
 • Отсъствия: 51%
 • Ръчно дописани: 14%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 83%
 • Съгласие с мнозинството: 6% (39%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (21%)
 • Съгласие с партията: 10% (60%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 6% (38%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ през годините.
Регистрации на БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ.
Гласове на БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ (сравнение с позицията на партията).