БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 71%
 • Отсъствия: 23%
 • Ръчно дописани: 5%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 78%
 • Съгласие с мнозинството: 19% (90%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (6%)
 • Съгласие с партията: 20% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 0% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ през годините.
Регистрации на БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ.
Гласове на БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ (сравнение с позицията на партията).