ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 43%
 • Отсъствия: 41%
 • Ръчно дописани: 14%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 84%
 • Съгласие с мнозинството: 8% (52%)
 • Противоречие на мнозинството: 4% (31%)
 • Съгласие с партията: 12% (81%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (16%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК през годините.
Регистрации на ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК.
Гласове на ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК (сравнение с позицията на партията).