ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 25%
 • Отсъствия: 41%
 • Ръчно дописани: 33%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 49%
 • Съгласие с мнозинството: 48% (96%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 48% (96%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 0% (1%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ през годините.
Регистрации на ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ.
Гласове на ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ (сравнение с позицията на партията).