ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 67%
 • Отсъствия: 28%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 31%
 • Съгласие с мнозинството: 61% (89%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 61% (89%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 6% (9%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА през годините.
Регистрации на ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА.
Гласове на ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (сравнение с позицията на партията).