ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: РЗС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 50%
 • Отсъствия: 28%
 • Ръчно дописани: 21%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 80%
 • Съгласие с мнозинството: 14% (71%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (11%)
 • Съгласие с партията: 16% (82%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (16%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ през годините.
Регистрации на ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ.
Гласове на ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ (сравнение с позицията на партията).