ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 10%
 • Отсъствия: 82%
 • Ръчно дописани: 7%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 98%
 • Съгласие с мнозинството: 0% (61%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (12%)
 • Съгласие с партията: 0% (71%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 0% (25%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ през годините.
Регистрации на ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ.
Гласове на ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ (сравнение с позицията на партията).