ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 22%
 • Отсъствия: 47%
 • Ръчно дописани: 29%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 90%
 • Съгласие с мнозинството: 7% (78%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (11%)
 • Съгласие с партията: 8% (86%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 0% (10%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА през годините.
Регистрации на ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА.
Гласове на ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА (сравнение с позицията на партията).