ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 39%
 • Отсъствия: 46%
 • Ръчно дописани: 14%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 90%
 • Съгласие с мнозинството: 7% (79%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (15%)
 • Съгласие с партията: 8% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (3%)
 • Въздържал се: 0% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ през годините.
Регистрации на ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ.
Гласове на ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ (сравнение с позицията на партията).