ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 334
 • Присъствия: 42%
 • Отсъствия: 53%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 12980
 • Отсъствия: 51%
 • Съгласие с мнозинството: 46% (95%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 46% (95%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 2% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА през годините.
Регистрации на ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА.
Гласове на ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА (сравнение с позицията на партията).