ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 42%
 • Отсъствия: 51%
 • Ръчно дописани: 5%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 36%
 • Съгласие с мнозинството: 59% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 59% (93%)
 • Противоречие на партията: 1% (1%)
 • Въздържал се: 2% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА през годините.
Регистрации на ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА.
Гласове на ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА (сравнение с позицията на партията).