ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 79%
 • Отсъствия: 17%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 37%
 • Съгласие с мнозинството: 56% (90%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 56% (90%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 5% (8%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ през годините.
Регистрации на ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ.
Гласове на ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ (сравнение с позицията на партията).