ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 181
 • Присъствия: 55%
 • Отсъствия: 43%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 7579
 • Отсъствия: 15%
 • Съгласие с мнозинството: 75% (88%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 75% (89%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 8% (10%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА през годините.
Регистрации на ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА.
Гласове на ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА (сравнение с позицията на партията).