ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 70%
 • Отсъствия: 21%
 • Ръчно дописани: 7%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 67%
 • Съгласие с мнозинството: 10% (31%)
 • Противоречие на мнозинството: 11% (36%)
 • Съгласие с партията: 20% (64%)
 • Противоречие на партията: 1% (4%)
 • Въздържал се: 10% (31%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ през годините.
Регистрации на ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ.
Гласове на ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ (сравнение с позицията на партията).