ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: РЗС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 54%
 • Отсъствия: 26%
 • Ръчно дописани: 18%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 85%
 • Съгласие с мнозинството: 9% (69%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (12%)
 • Съгласие с партията: 11% (79%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (18%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ през годините.
Регистрации на ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ.
Гласове на ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ (сравнение с позицията на партията).