ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 48%
 • Отсъствия: 49%
 • Ръчно дописани: 2%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 34%
 • Съгласие с мнозинството: 60% (92%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 60% (92%)
 • Противоречие на партията: 1% (1%)
 • Въздържал се: 3% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ през годините.
Регистрации на ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ.
Гласове на ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ (сравнение с позицията на партията).