ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 67%
 • Отсъствия: 28%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 33%
 • Съгласие с мнозинството: 62% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 62% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ през годините.
Регистрации на ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ.
Гласове на ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ (сравнение с позицията на партията).