ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 73%
 • Отсъствия: 26%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 41%
 • Съгласие с мнозинството: 54% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 55% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ през годините.
Регистрации на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ.
Гласове на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ (сравнение с позицията на партията).