ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ

Данни

Партийна група по време на изборите: РЗС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 78%
 • Отсъствия: 16%
 • Ръчно дописани: 4%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 68%
 • Съгласие с мнозинството: 26% (83%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (6%)
 • Съгласие с партията: 27% (86%)
 • Противоречие на партията: 1% (3%)
 • Въздържал се: 3% (9%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ през годините.
Регистрации на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ.
Гласове на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ (сравнение с позицията на партията).