ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 388
 • Присъствия: 19%
 • Отсъствия: 65%
 • Ръчно дописани: 14%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 15401
 • Отсъствия: 72%
 • Съгласие с мнозинството: 26% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (2%)
 • Съгласие с партията: 26% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 0% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ през годините.
Регистрации на ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ.
Гласове на ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ (сравнение с позицията на партията).