ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 86%
 • Отсъствия: 9%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 70%
 • Съгласие с мнозинството: 13% (44%)
 • Противоречие на мнозинството: 5% (18%)
 • Съгласие с партията: 18% (61%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 10% (37%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ през годините.
Регистрации на ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ.
Гласове на ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ (сравнение с позицията на партията).