ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 62%
 • Отсъствия: 27%
 • Ръчно дописани: 9%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 90%
 • Съгласие с мнозинството: 6% (72%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (16%)
 • Съгласие с партията: 8% (88%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 1% (10%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ през годините.
Регистрации на ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ.
Гласове на ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ (сравнение с позицията на партията).