ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 20%
 • Отсъствия: 55%
 • Ръчно дописани: 23%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 90%
 • Съгласие с мнозинството: 5% (54%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (22%)
 • Съгласие с партията: 7% (76%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 2% (22%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА през годините.
Регистрации на ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА.
Гласове на ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА (сравнение с позицията на партията).