ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 35%
 • Отсъствия: 50%
 • Ръчно дописани: 13%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 92%
 • Съгласие с мнозинството: 4% (60%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (22%)
 • Съгласие с партията: 5% (82%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 1% (16%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ през годините.
Регистрации на ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ.
Гласове на ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ (сравнение с позицията на партията).