ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 4%
 • Отсъствия: 52%
 • Ръчно дописани: 42%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 94%
 • Съгласие с мнозинството: 2% (51%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (22%)
 • Съгласие с партията: 3% (72%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (25%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА през годините.
Регистрации на ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА.
Гласове на ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА (сравнение с позицията на партията).