ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 59%
 • Отсъствия: 32%
 • Ръчно дописани: 7%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 36%
 • Съгласие с мнозинството: 59% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 59% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ през годините.
Регистрации на ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ.
Гласове на ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ (сравнение с позицията на партията).