ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 60%
 • Отсъствия: 35%
 • Ръчно дописани: 4%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 32%
 • Съгласие с мнозинството: 64% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 64% (95%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ през годините.
Регистрации на ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ.
Гласове на ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ (сравнение с позицията на партията).