ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: РЗС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 379
 • Присъствия: 11%
 • Отсъствия: 53%
 • Ръчно дописани: 35%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 15889
 • Отсъствия: 90%
 • Съгласие с мнозинството: 5% (63%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (21%)
 • Съгласие с партията: 7% (80%)
 • Противоречие на партията: 0% (4%)
 • Въздържал се: 1% (14%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ през годините.
Регистрации на ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ.
Гласове на ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ (сравнение с позицията на партията).