ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 41%
 • Отсъствия: 54%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 56%
 • Съгласие с мнозинството: 40% (92%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 40% (92%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (6%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ през годините.
Регистрации на ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ.
Гласове на ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ (сравнение с позицията на партията).