ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 49%
 • Отсъствия: 50%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 94%
 • Съгласие с мнозинството: 3% (71%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (16%)
 • Съгласие с партията: 4% (86%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 0% (12%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ през годините.
Регистрации на ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ.
Гласове на ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ (сравнение с позицията на партията).