ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 66%
 • Отсъствия: 18%
 • Ръчно дописани: 14%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 77%
 • Съгласие с мнозинството: 9% (43%)
 • Противоречие на мнозинството: 6% (30%)
 • Съгласие с партията: 16% (73%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 5% (25%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА през годините.
Регистрации на ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА.
Гласове на ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА (сравнение с позицията на партията).