ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 12%
 • Отсъствия: 46%
 • Ръчно дописани: 41%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 90%
 • Съгласие с мнозинството: 4% (48%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (22%)
 • Съгласие с партията: 6% (70%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (28%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ през годините.
Регистрации на ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ.
Гласове на ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ (сравнение с позицията на партията).