ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 26%
 • Отсъствия: 48%
 • Ръчно дописани: 25%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 87%
 • Съгласие с мнозинството: 3% (28%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (24%)
 • Съгласие с партията: 6% (52%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 5% (46%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ през годините.
Регистрации на ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ.
Гласове на ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ (сравнение с позицията на партията).