ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 73%
 • Отсъствия: 20%
 • Ръчно дописани: 5%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 75%
 • Съгласие с мнозинството: 10% (42%)
 • Противоречие на мнозинството: 6% (26%)
 • Съгласие с партията: 16% (67%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 7% (31%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ през годините.
Регистрации на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ.
Гласове на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ (сравнение с позицията на партията).