ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 82%
 • Отсъствия: 17%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 32%
 • Съгласие с мнозинството: 61% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 61% (92%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 4% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ през годините.
Регистрации на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ.
Гласове на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ (сравнение с позицията на партията).