ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 13%
 • Отсъствия: 71%
 • Ръчно дописани: 15%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 59%
 • Съгласие с мнозинството: 37% (92%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (3%)
 • Съгласие с партията: 37% (92%)
 • Противоречие на партията: 1% (2%)
 • Въздържал се: 1% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ през годините.
Регистрации на ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ.
Гласове на ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ (сравнение с позицията на партията).