ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ

Данни

Партийна група по време на изборите: РЗС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 391
 • Присъствия: 34%
 • Отсъствия: 35%
 • Ръчно дописани: 29%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 16410
 • Отсъствия: 87%
 • Съгласие с мнозинството: 3% (27%)
 • Противоречие на мнозинството: 6% (50%)
 • Съгласие с партията: 7% (60%)
 • Противоречие на партията: 2% (16%)
 • Въздържал се: 2% (22%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ през годините.
Регистрации на ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ.
Гласове на ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ (сравнение с позицията на партията).